Fara í innihald

Heimildaskrá um fullorðinsfræðslu

Úr Wikibókunum

Armstrong, Thomas. 2001. Fjölgreindir í skólastofunni. Önnur útgáfa. Þýðing og staðfærsla Erla Kristjánsdóttir. Reykjavík. JPV útgáfa.

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir. 2003. "Ég er alveg góð í skóla; ég fæ bara ekki háar einkunnir". Glæður, 13 (1-2): 38-44.

Gátt. 2006. Reykjavík, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. http://www.frae.is/

Gronlund, Norman E., Robert L. Linn 1997. Mælingar og mat í skólastarfi, 1. hluti: Mælingar- og matsferlið, tilraunaútgáfa. Þýðing og staðfærsla Ólafur J. Proppé. Kennaraháskóli Íslands.

Gronlund, Norman E. 2003. Assessment of Student Achievement, 7. útgáfa. Boston. Pearson Education

Gunnar E. Finnbogason. 2005. Glósur úr kennslustund í námsmati, 21. október. Kennaraháskóla Íslands. Glósur: Theodór Karlsson.

Hróbjartur Árnason. 2005. Hvað er svona merkilegt við það……að vera fullorðinn? Reykjavík: Gátt, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.

Ingvar Sigurgeirsson. 1998. Námsmat byggt á traustum heimildum... Sótt á þessa slóð: http://www.ismennt.is/vefir/fjarnogk/namsmatnogk/thkr/thkrist.htm (1.11.2005).

Ingvar Sigurgeirsson. 1998. "Listin að spyrja; Handbók fyrir kennara". Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

Ingvar Sigurgeirsson. 1999. Að mörgu er að hyggja: Handbók um undirbúning kennslu. Reykjavík: Æskan ehf.

Ingvar Sigurgeirsson. 1999. Litróf kennsluaðferða. Reykjavík: Æskan ehf.

Karl Jeppesen. 2005. Glósur úr kennslustund í námsmati, 21. október. Kennaraháskóla Íslands. Glósur: Theodór Karlsson.

Sigrún Jóhannesdóttir. 2004. Kennslufræði: Finnst fullorðnum líka leikur að læra. Reykjavík: Gátt, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.

Slavin, R.E. 1990. Co-operative Learning: Theory, Research and Practice. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Svanhildur Kr. Sverrisdóttir. 2005. "Náttúruleg leið til náms; Skref í átt að einstaklingsmiðaðri kennslu". Skíma 2: 15-23.

Sölvi Sveinsson. 2004. Mat á raunfærni og óformlegu námi. Reykjavík: Gátt, Fræðslumiðstöð atvinnulífisns.

http://setur.khi.is/fullordinsfraedsla/fullordinsfraedsla/tarefni/Forms/AllItems.aspx

Verkefni nemenda á námskeiðinu Fullorðinsfræðsla. Námskeiðið skiptist í sjö þemu. Nemendur fjalla á almennan hátt um þessi þemu í þessari Wikibók: